x
Оваа веб страница користи колачиња (cookies) за да може правилно да функционира. Потребни ми се дополнителни информации Се согласувам
ЗА НАС
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е сеопфатен и економичен деловен субјект, кој што се занимава со неживотно осигурување. Друшвото е создадено за да ги задоволи вашите потреби и да овозможи сигурност. Ние сме секогаш покрај вас..
ПОВЕЌЕ

АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Осигурувањето од автомобилска одговорност претставува законски задолжителна обврска пред вклучување на возилото во сообраќај, односно потребно е да ја поседувате при регистрација на возилото. Со автомобилската одговорност покриена е одговорноста на сопственикот на возилото за штети причинети кон трети лица и предмети при употреба на моторно возило во сообраќајот.

ПОВЕЌЕ

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

Осигурувањето на домаќинството е една од најважните полиси кои би требалода ги обезбедиме. Законот не не обврзува, но квалитетното осигурување на домаќинството едноставно е умна и логична работа. Она што веруваме дека нема никогаш да ни се случи, се случува.

ПОВЕЌЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Зошто ни е потребно ова осигурување? Заради Законски задолжителна обврска и Ваше обезбедување и заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент (трето лице), заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија.

ПОВЕЌЕ