×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ОСИГУРУВАЊЕ ЛИЦА

НЕЗГОДА


Никогаш не знаеме кој е наредниот непредвидлив и немил настан во животот! Што не чека дома, на работа, на пат кон училиштетo и работа. Живееме многу динамично, а со тоа се зголемуваат шансите и за непријатни случки, ненадејна незгода, пад или удар, со тешки последици.

Последиците од несреќен случај може да направат трајни последици по здравјето на осигуреникот. За полесно да се справите со неизвесните ситуации препорачуваме да поседувате осигурување од незгода на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД.

Видови на групи на осигуреници:


Ви ја нуди можноста сами да одлучите во која група потенцијални осигуреници спаѓате:

 • Вработени
 • Ученици и студенти
 • Деца на предучилишна возраст
 • Членови на домаќинство
 • Спортисти
 • Менаџерско осигурување
 • Посетители на културно уметнички приредби и спортски настани
 • Гости во хотели и мотели
 • Патници во јавен превоз од незгодаОсигурително покритие во случај на:

 • Смрт како последица од несреќен случај
 • Смрт како последица од болест
 • Инвалидитет - Трајна загуба на способноста за работа како последица од несреќен случај
 • Дневен надомест - Преодна неспособност за работа како последица од несреќен случај
 • Трошоци за лекување - Влошено здравје кое бара лекарска помош како последица од несреќен случај