НАСТАНИ НОВОСТИ
×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН


„Согласно одлуката на Генералното собрание на Советот на Бироа во Брисел, Ве известуваме дека територијалната важност на Зелената Карта заклучно со 22.05.2023 година се суспендираат државите Русија и Белорисија, односно веќе издадените зелени карти пред 22.05.2023 имаат покритие во државите Русија и Белорусија до 29.06.2023 година.Дополнително, Генералното собрание на советот на Бироа во Брисел донесе одлука за суспендирање од Членство на Бирото на Иран од Советот, односно, веќе издадените Зелени карти ќе имаат важност на територијата на Иран до 31.12.2023 година.“